Gymnastik

 Gymnastik er fortsat nedlukket, foreløbig til efter nytår.

 For at kunne starte bedes alle deltagere følge mindst disse regler:

Holde afstand, bruge sprit jævnlig.

 Medbringe et stort håndklæde, som kan dække måtten,

Medbringe aftalte penge til kontingentet, som betales ved indgangen til Hal 3.

Da alle ikke kan bade på samme tid i hallen, bedes nogle bade hjemme. Der må max. være 50 personer i hal 3, og vi har lige været 47. Det kan måske komme på tale at indføre først til mølle princippet.

Kontingentet for september er 80 kr. Man får ikke noget refunderet for marts da foreningen har betalt halleje for både marts og april.

Så vil det være en god ide, at læse hallens opslag om coronaen. 

Ellers skulle der nok kunne dyrkes noget motion igen

Gymnastikken foregår i tidsrummet 10 – 11.

Gymnastikken dyrkes fortsat på gulvet i Hal 3.

Onsdagene varetages af Kirsten Andersen

Kirsten Andersen

Mandagsgymnastikken varetages af  Inger Markussen  

  Ny sæson 1920-21 afvikles sådan:

 Mandage       7/9 20  til 30/4 2021     kl. 10 – 11 

Onsdage        2/9 20  til 30/4 2021     kl. 10 – 11

Afmeldinger: Mandage   12/10 – 28/12 – 5/4 2021

Afmeldinger: Onsdage    14/10 – 30/12 2020